Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile Irak arasında iki kez savaş yaşanmıştır. İlki Körfez Savaşı olarak bilinirken ikincisi ise kayıtlara Irak Savaşı olarak geçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu‘ya ilk ilgisi 1973’ye yaşanan petrol krizi ile başladı. OPEC‘e üye Arap ülkelerinin başlattığı petrol ihracatını azaltan kararı üzerine petrol olarak dışa bağımlı olan ...