Kara Deliklerle Zaman Yolculuğu Mümkün Mü?

Yolculuğa geçmeden önce biraz karadelikleri tanımak gerekir…

Karadelikler uzayda bulanan devasa kütlesi olan ışık yaymayan cisimlerdir. Karadelikler çok yüksek kütle çekimsel etkiye sahiptirler.

Karadelikler uzayın en obur cisimleri olup her şeyi yutarlar; yıldızları, gezegenleri, gök taşları vb. Aslında ne kadar korkunç görünseler de uzayın dengesini sağlarlar, genişleyen evrende galaksilerin parçalanmadan bir arada kalmasına çok büyük katkıları vardır ve her galaksinin merkezinde karadelik bulunur. Karadeliklerinde bir ömrü vardır ve ömrünün sonuna geldiklerinde ortamda sadece toz bırakıp yok olurlar.

Peki kara delikler nasıl oluşur?

  • Ömrünün sonuna gelmiş, yakıtı tükenmiş yıldızların dış katmanlarını süper nova patlaması ile uzaya püskürtüp çekirdeğinin kendi içine çökmesi ile oluşur.
  • Nebula adını verdiğimiz uzaydaki gazların ve tozların kütle çekim etkisiyle bir araya toplanması ile oluşabilir.
  • Çok küçük bir ihtimalle olsa da 2 nötron yıldızının bir araya gelmesiyle oluşabilir.

Zaman yolculuğu mümkün mü?

Her ne kadar matematiksel olarak karadelikler ile evrenin diğer ucuna ışınlanmak veya zamanda yolculuk etmek mümkün gibi görünse de madde evreni buna izin vermez. Çünkü karadeliklerin merkezine sağsalim girmek imkansızdır. Kütle çekim, madde yoğunluğu, yüzey sıcaklığı vs. nedenlerden dolayı, karadeliklerin içine düşen biri daha yüzeyine gelmeden paramparça olur.

Karadeliklerin içine düşen biri nelerle karşılaşır?

Einstein’in genel görelik teorisine göre kara deliğin yüzeyine yaklaşırken boyu uzamaya başlar, aynı zamanda ilerleyen kişinin bakış açısına göre merkez hep uzakta kalır ve aynı nedenden dolayı kara deliğin şekli eğilir. Olay ufkuna girildiğinde ise boyu sonsuza uzamaya başlıyor. Karadelik ilerleyen kişiyi parçalıyor. Aynı zamanda karadeliklerinde yüksek manyetik alanı olduğunu düşünürsek ilerleyen kişinin vücudunda yüksek elektrik akımı oluşur.

Kaynak: