izlandada yaşam

Türkiye mi İzlanda mı? Sağlık, Ekonomi ve Yaşam Standartları Karşılaştırması

Eğer Türkiye yerine İzlanda’da yaşasaydınız, sağlık açısından ortalama olarak 7.4 yıl daha uzun yaşardınız. İzlanda’da 2022 itibarıyla ortalama yaşam süresi 84 yıl (erkekler için 81, kadınlar için 86) iken, Türkiye’de bu rakam 76 yıldır (erkekler için 74, kadınlar için 79).

Ayrıca, obezlik oranı açısından İzlanda’da yaşayan bireyler Türkiye’ye göre %31.8 daha az obez olma eğiliminde. Türkiye’de 2016 yılı verilerine göre yetişkinlerin %32.1’i obez iken, İzlanda’da bu oran %21.9 olarak kaydedilmiştir.

Ekonomik açıdan İzlanda’da yaşamak, gelir açısından %84.2 daha fazla kazanç sağlamanızı sağlardı. 2020 yılı verilerine göre Türkiye’nin kişi başına gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 28,400 dolar iken, İzlanda’da bu rakam 52,300 dolardır.

Ayrıca, işsizlik oranı da Türkiye’ye göre %73.5 daha düşük olurdu. Türkiye’de 2019 yılı itibarıyla yetişkinlerin %13.7’si işsizken, İzlanda’da bu oran %3.6 olarak kaydedilmiştir.

Yoksulluk sınırının altında yaşama olasılığınız da Türkiye’ye göre %38.9 daha düşük olurdu. Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre nüfusun %14.4’ü yoksulluk sınırının altında yaşarken, İzlanda’da bu oran 2017 yılı itibarıyla %8.8 olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte, vergi oranları açısından İzlanda’da daha yüksek bir üst vergi oranı öderdiniz. Türkiye’de 2016 yılı itibarıyla üst vergi oranı %35.0 iken, İzlanda’da bu oran %46.3’tür.

İzlanda’da yaşamak, doğum sırasında ölme olasılığınızı %76.5 daha düşük kılardı. Türkiye’de 2017 yılı verilerine göre her 100,000 doğumda yaklaşık olarak 17.0 kadın doğum sırasında hayatını kaybederken, İzlanda’da bu rakam 4.0 olarak kaydedilmiştir.

Aynı şekilde, bebeklik döneminde ölüm oranı da İzlanda’da %91.5 daha düşüktür. Türkiye’de 2022 yılı itibarıyla bin canlı doğumda yaklaşık olarak 19.4 çocuk bir yaşına gelmeden hayatını kaybederken, İzlanda’da bu rakam 1.6’dır.

Temel ihtiyaçlar açısından İzlanda’da yaşamak, internet erişimine %26.9 daha fazla sahip olmanızı sağlardı. Türkiye’de 2020 yılı itibarıyla nüfusun yaklaşık %78.0’i internet erişimine sahipken, İzlanda’da bu oran %99.0’dır.

Eğitim harcamalarında %76.7 daha fazla harcama yapardınız. Türkiye, 2018 yılı verilerine göre toplam GSYİH’nın %4.3’ünü eğitime ayırırken, İzlanda’da bu oran %7.6 olarak kaydedilmiştir.

Ayrıca, sağlık harcamalarında da %100.0 daha fazla harcama yapardınız. Türkiye, 2019 yılı itibarıyla toplam GSYİH’nın %4.3’ünü sağlık hizmetlerine ayırırken, İzlanda’da bu oran %8.6’dır.

Coğrafi olarak İzlanda’da yaşamak, %31.0 daha az sahil hattı görmek anlamına gelirdi. Türkiye’nin toplam sahil şeridi uzunluğu 7,200 km iken, İzlanda’da bu rakam 4,970 km’dir.

İzlanda’da yaşamak, Türkiye’ye göre bir dizi faktörde avantajlar sunar. Sağlık, ekonomi, yaşam beklentisi, temel ihtiyaçlar ve eğitim harcamaları gibi alanlarda daha olumlu sonuçlar elde edersiniz. Ancak vergi yükü ve sahil hattı gibi bazı farklılıklar da bulunmaktadır. İzlanda’nın sunduğu bu avantajlar, insanların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi, daha yüksek gelir elde edebilmesi ve daha iyi temel hizmetlere erişebilmesi anlamına gelmektedir.

İzlanda ve Türkiye Fiyat Karşılaştırması

Restoranlarda %5.8 daha fazla ödeme yaparsınız: Türkiye’ye göre İzlanda’da temel bir yemek ve içecek kombinasyonu $17.84 iken, Türkiye’de bu rakam $3.01.

Market alışverişlerinde %3.8 daha fazla ödeme yaparsınız: Türkiye’ye göre İzlanda’da ekmek, peynir ve süt gibi temel ürünler daha yüksek fiyatlarla satılıyor.

Ulaşım için %3.3 daha fazla ödeme yaparsınız: Türkiye’ye göre İzlanda’da benzin, toplu taşıma kartları ve araba fiyatları daha yüksek.

Konut için %6.0 daha fazla ödeme yaparsınız: İzlanda’da kira fiyatları Türkiye’ye göre daha yüksek. İnternet bağlantısı ve daire kiraları önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

Çocuk bakımında %17.7 daha fazla ödeme yaparsınız: İzlanda’da özel kreş ve okul ücretleri Türkiye’ye göre daha yüksek.

Eğlence ve spor için %4.3 daha fazla ödeme yaparsınız: İzlanda’da yerel birası, kahve ve sigara gibi eğlence ve sporla ilgili harcamalar daha yüksek.

Giyim için %3.1 daha fazla ödeme yaparsınız: İzlanda’da markalı kot pantolonlar, elbiseler ve spor ayakkabıları Türkiye’ye göre daha pahalı.

Türkiye ve İzlanda arasında fiyatlar açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. İzlanda’da yaşamak, genel olarak daha yüksek yaşam maliyetleriyle birlikte gelirken, Türkiye’de yaşamak daha uygun fiyatlar sunmaktadır. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, yaşam maliyeti ve harcamalarınızı planlarken dikkate almanız önemlidir.