İslam medeniyet tarihinde birçok şifahanede, musikiyle (su sesi, enstrüman vb. eşliğinde) tedavi yöntemi uygulanmıştır. Müziğin teskin edici özelliğinden yola çıkılarak aklî ve asabî hastalıkları iyileştirdiğine inanılmış; psişik (ruhsal) hastalıkların tedavisinde kullanılması İbn-i Sina (980-1037), Farabi (870-950) Zekeriya er Razi ( ...