Müzikteki perdesiz mikrotonal sistemler, Batı müziğinin 12 perdelik eşit aralıklı sisteminin dışında kalan ve daha küçük aralıkları içeren müzikal yapıları ifade eder. Farklı kültürlerde mikrotonal sistemlerin kullanımı oldukça çeşitlidir. İşte bazı örnekler: Orta Doğu ve Klasik Türk Müziği: Orta Doğu ...

İslam medeniyet tarihinde birçok şifahanede, musikiyle (su sesi, enstrüman vb. eşliğinde) tedavi yöntemi uygulanmıştır. Müziğin teskin edici özelliğinden yola çıkılarak aklî ve asabî hastalıkları iyileştirdiğine inanılmış; psişik (ruhsal) hastalıkların tedavisinde kullanılması İbn-i Sina (980-1037), Farabi (870-950) Zekeriya er Razi ( ...