Ekonomi, sürekli dalgalanan bir yapıya sahip olduğundan, zaman zaman ekonomik durgunluklar ve resesyonlar yaşanabilir. Bu durumlar, finansal krizlere, işsizlik oranlarının yükselmesine ve genel ekonomik faaliyetlerde düşüşlere neden olabilir. Bu makalede, resesyon kavramını ayrıntılı bir şekilde ele alacak ve ekonomi üzerindeki ...