Teknolojinin gelişimiyle toplumumuz da gelişmiş ve gelişim sırasında modern ekonomi sistemi doğmuştur. Oluşan bu modern ekonomi ekolü insanda ve toplumda köklü değişimlere yol açmıştır. Çünkü modern ekonomi sistemi, sorun yaratmadan beraber çalışacak; daha çok tüketmek isteyecek, zevkleri standardize edilmiş ve ...