Ekonomik Reform Paketi Açıklandı !

12 Mart 2021 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda konuşan CB Erdoğan, ekonomi alanında atılacak yeni adımlar hakkında açıklamalarda bulundu. 

CB Erdoğan, sağlam bir ekonominin makroekonomik istikrar ve bu istikrarın devamlılığından geçtiğini söyledi. Kasım ayından beri üzerinde çalışılan ekonomik reformların da makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal reformlar üzerine olduğunu açıklandı. 

İlk reform alanının risklere karşı daha sağlam ve güçlü bir kamu maliyesi üzerine olacağını açıklayan Erdoğan,Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımızda aldık.” açıklamasını yaptı. 

Yeni dönemde ekonominin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelleri üzerine inşa edileceğini söyleyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Bu amaçla harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu özel iş birlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları şimdi bu dönemde hayata geçiriyoruz. Harcama disiplini konusunda önceliği vatandaşa hizmet etmenin en önemli aracı olan bütçe politikalarına veriyoruz. Meclis’in bütçe hakkının kapsamını genişletirken şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için iki önemli politika değişikliğine gidiyoruz. İlk olarak döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz. İkinci olarak bütçe dışında gerçekleştirilen özel hesap uygulamalarını acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırarak bu kriterleri karşılamayanları yine kademeli olarak kaldırıyoruz. Böylece bütçede birlik ilkesini güçlendirmiş oluyoruz.”

Bunun yanı sıra kamuda israfa asla izin verilmeyeceği ve kamu idarelerinde tasarrufun yaygınlaştırılacağını belirterek, “Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlama getiriyoruz.” dedi. Bu tasarruf planı merkezi idarelerin yanı sıra yerel yönetim birimlerinde de uygulanacağı belirtildi. 

Borçlanma konusunda ise döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payının azaltılıp, ağırlıklı olarak Türk Lirası senetleri kullanılarak kendi paramızla borçlanılacağı açıklandı. 

Vergi Politikalarının Sadeleştirilmesi

Salgın döneminde esnafın yaşadığı zorluklara değinerek, reform paketinde küçük esnafa yönelik vergi muafiyetlerinin de yer aldığını açıklayan Erdoğan açıklamanın devamında sözlerine şöyle devam etti: Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.”

Bir diğer açıklama da vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi için elektronik defter ve elektronik belge kullanımının kademeli olarak yaygınlaştırılacağı, vatandaşların vergi dairesine gitmeden işlemlerini dijital ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet verecek Dijital Vergi Dairesi uygulamasının başlatılacağı oldu.

Kamu ihalelerinde de dijital sisteme geçileceğini söyleyen Erdoğan, “Kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinliklerini ihaleden önce objektif şekilde tespit ederek, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dijital olarak işleyecek bu sertifikasyon sistemi herkese açık olacaktır.” dedi.

Söz Edilen Diğer Reform Çalışmaları   

  • Uzun zamandır üzerinde durulan tek haneli enflasyon hedeflemesine reform tanıtımında da yer verildi. Erdoğan “Hedefimiz tek haneli enflasyon oranlarına ulaşmaktır.” açıklamasında bulundu.
  • Artan gıda fiyatlarının yakından takip edileceğini ve buna yönelik erken takip sisteminin kurulduğunu belirten Erdoğan sözlerinin devamında “Erken uyarı sistemi üzerinden özellikle üretim toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır. Sistemin getirdiği anlık veri akışı sayesinde karar alma hızımız artacaktır. Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmaları geliştiriyor, bu ürünleri dijital tarım pazarına dahil ederek hızla alıcılarla buluşmasını sağlıyoruz. Dijital tarım pazarı sayesinde her ölçekteki çiftçi ürünü için pazar bulabilecek tüketicimiz… İstediği kalitede ürün tedarik edebilecek. Tüm sebze ve meyvede soğuk zincirleri daha fazla destekliyoruz.” açıklamasında bulundu. 
  • Fiyatlardaki artışların gerçekleşen enflasyona göre değil, hedeflenen enflasyona göre artacağı belirtildi.
  • Bankacılık sektöründe de çeşitli tedbirlerinin alınacağı ifade edildi. 
  • Dijital para konusuna da değinen Cumhurbaşkanı “Dijital paranın ekonomik teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyor, tüketici koruyacak bir gözetim mekanizması tesis eden, bankalarla müşterileri arasındaki ilişkileri daha şeffaf bir yapıya kavuşturuyoruz.” açıklamasında bulundu.
  • Bireysel emekliliğin geniş kesimlere yaygınlaştırılacağı ve 18 yaş altı çocukların da bireysel emeklilikten yararlanabilecekleri bir reform adımı oldu. 
  • Mesleki eğitim merkezlerindeki kalfalık ücretlerinin arttırılacağı da bir diğer reform konusu oldu.
  • İstihdam alanında da reform adımlarının atıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı bu alandaki reformlara şu sözlerle değindi: “Buna göre firmalar istihdama kattıkları her bir ilave kişi için kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli ilk altı ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek. En fazla beş kişiye kadar olan uygulamada taahhüdünü yerine getiren bir firma ilave istihdam için yıl boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşebilecek. Bir başka ifadeyle istihdam oluşturan firmalar bankalardan çok daha düşük finansman maliyeti ile kredi kullanma imkanına kavuşacaklar. Ücret desteğinden yararlanıp çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler gereken şartları taşımaları durumunda ilave istihdamı finansman desteğini de kullanabilecekler.”  
  • Son olarak Türkiye ekonomisinin en kısa zamanda dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmesinin hedeflendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı “Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.” dedi. 

Daha fazla yazıma ulaşmak için: Elif’in Notları Blog