Endülüs, tarihi olarak İber Yarımadası’ndaki bölgeye verilen addır. Bu bölge günümüzde İspanya ve Portekiz’in bir kısmını içermektedir. Endülüs, İslam’ın İber Yarımadası’na yayılması ve burada kurulan İslam medeniyetinin gelişimiyle önemli bir dönemi temsil eder.  İslam’ın İber Yarımadası’na Yayılışı: Endülüs, 711 yılında ...

Halid bin Velid Kimdir? 592 yılında Mekke’de doğdu ve 642 yılında da Humus’da vefat etti. Humus, Batı Suriye’de bulunan bir şehirdir. Namı diğer Seyfullah yani ‘’Allah’ın Kılıcı’’ olan Halid bin Velid, büyük bir Müslüman Arap komutandır. Hüdeybiye Antlaşması’ndan önce henüz Müslüman olmayan Halid, Müslümanlara ...