İslam dini, birçok ibadeti ve sosyal sorumlulukları içeren bir dindir. Bu sorumluluklardan biri de zekat verme yükümlülüğüdür. Zekat, Müslüman toplumunun dayanışma, yardımlaşma ve sosyal adalet prensiplerini hayata geçirmek amacıyla uygulanan bir sadakadır. İşte İslam’da zekatın ne olduğu, kimlere verildiği, kimin ...

Endülüs, tarihi olarak İber Yarımadası’ndaki bölgeye verilen addır. Bu bölge günümüzde İspanya ve Portekiz’in bir kısmını içermektedir. Endülüs, İslam’ın İber Yarımadası’na yayılması ve burada kurulan İslam medeniyetinin gelişimiyle önemli bir dönemi temsil eder.  İslam’ın İber Yarımadası’na Yayılışı: Endülüs, 711 yılında ...

İslam’ın temel unsurlarından biri sahabedir. Sahabe, İslam peygamberi Muhammed’in yaşadığı dönemde onunla birlikte olan ve onu gören, duyan ve ona inanan kişilere verilen isimdir. Sahabe, İslam’ın erken dönemlerinde peygamberin yakın çevresinde bulunan kişilerdir. Sahabeler, İslam’ın yayılmasına tanıklık etmiş, onun öğretilerini ...

Camiler, İslam toplumunun merkezi bir yapı taşıdır ve Müslümanlar için dini, sosyal ve kültürel anlamda büyük bir öneme sahiptir. İslam’ın kutsal mekanları olan camiler, Müslümanların ibadet etmek, dua etmek, eğitim almak ve toplumlarıyla etkileşimde bulunmak için bir araya geldiği yerlerdir. ...

Halid bin Velid Kimdir? 592 yılında Mekke’de doğdu ve 642 yılında da Humus’da vefat etti. Humus, Batı Suriye’de bulunan bir şehirdir. Namı diğer Seyfullah yani ‘’Allah’ın Kılıcı’’ olan Halid bin Velid, büyük bir Müslüman Arap komutandır. Hüdeybiye Antlaşması’ndan önce henüz Müslüman olmayan Halid, Müslümanlara ...