Zodyak Nedir?

Zodyak; içerisinde gezegen yörüngelerinin bulunduğu, gökyüzünde yer alan bir çemberdir. Gezegenlerin içerisinde döndüğü, yaklaşık olarak 15 derece genişliğindeki bir uzay kemeri olarak da ifade edilebilir. Aynı zamanda Zodyak, Güneş’in görünen yoludur (ekliptik). Her biri 30’ar derece aralıklı, toplamda 360 dereceye tekabül eden 12 kısımdan oluşmaktadır. Bu 12 bölümün her biri, Zodyak burçlarını oluşturur. Her burcun diğer burçtan farklı olarak, kendine özgü etkileri ve özellikleri vardır.

Dünya’nın Güneş etrafında bir yıl boyunca dönmesi nedeniyle Güneş, Zodyak burçlarının her birinde 1 ay kalır. Bunun anlamı, Güneş’in günde bir derece ilerlemesi ve mevsimlerin meydana gelmesidir. Ayrıca bu dönemlerde doğan insanların karakterini ve genel tabiatını da etkiler. Zodyak’ta dolanan değişik gezegenler de içinde bulundukları açıların özelliklerine uygun olarak hareket ederler ve bulundukları burçların nitelikleriyle kendilerini hayata geçirirler.

Zodyak

Zodyak, takvimsel bir araç ya da zamanlama aygıtı olarak işlev görür. Gezegenlerin yerleri, Zodyak düzleminde dakika ve derece cinsinden tespit edilebilir. Örneğin, Venüs’ün 20 derece Koç’ta veya 10 derece Kova’da olduğu saptanabilir. Ayrıca bu gezegenlerin kesin boylamlarını ve pozisyonlarını, 360 derecelik daireyi esas alarak hesaplamak mümkündür. Örnek vermek gerekirse, 25 derece Aslan 145 derece kesin boylama eşit gelmektedir. Çünkü sıfır derece Yengeç boylam olarak ifade edilirse 90 derece anlamına gelir. Buradan yola çıkarak 25 derece Aslan’a ulaşmak için de 30+25=55 dereceye ihtiyaç vardır. Sonuç olarak; 90+55=145 derece kesin boylama ulaşılır.

Zodyak, zoidion (Yunanca) kelimesinden gelir. Zoidion kelimesi de zoion kökünden türemiştir. Zoe; hayat ve ion da yer anlamına gelmektedir. Böylece zoion, hayat yeri anlamı kazanır. Latince’de zoidion kelimesi yerine kullanılan signum, hem imge hem de gösterge anlamına gelir. Zoidion sadece bir gösterge ya da imge değildir. İki önemli anlam taşıyan zoion sözcüğünden türetilmiştir. Bu anlamlar; figür ya da imge ve aynı zamanda canlı ya da hayvandır. Bu iki anlamdan, canlı imgelerin hayat yeri gibi bir kavram ortaya çıkar. Güneş gökyüzünde hareket ederken, üzerinde turunu yaptığı yola ekliptik adı verilir. Ekliptik, gökyüzünde bir hat gibi gözükmektedir ve Zodyak da bu hattı saran bir kemer gibidir. Gezegenlerin ilerleyişini ölçebilmek için ekliptik, her biri 30 derece olan 12 burca bölünmüştür. Çizilen horoskop çemberi bir ekliptiktir. Astroloji ve gezegenlerde kullanılan noktalar, bu ekliptik üzerinde işaretlenir.

Yıldızsal Zodyak, Zodyak’ın boyutuna göre uzayı bölümleyen bir uzay ölçümü demektir. Mevsimsel Zodyak, başlangıç, orta ve bitişe göre mevsimlerin evrelerini esas alan mevsimsel bir zaman bölümlemesidir. Mevsimsel Zodyak, günümüzdeki gibi klasik batı astrolojisinde kullanılmıştır. Bunun en önemli sebebi, adından da anlaşılacağı üzere, yılın mevsimlerini en doğru şekilde Mevsimsel Zodyak’ın vermesidir. Dünyada yaşayan tüm canlılar üzerinde, mevsimlerin etkisi inkar edilemez bir şeydir. Güneş’in burçlardan geçişi, doğadaki her şeyin ve insanların nasıl etkileneceğini, dolayısıyla hangi zamanda ve tarihte olduğumuzu gösterir.

Yıldızsal Zodyak’ın başlangıç noktası tartışılan bir konudur. Halbuki Mevsimsel Zodyak’ın başlangıcı 0 derece Koç’tur ve bu kesin olan astronomik bir gerçekliktir. 0 derece Yengeç yazın başlangıcı, 0 derece Oğlak kışın başlangıcı ve 0 derece Terazi de sonbaharın başlangıcıdır. Mevsimsel Zodyak’ta 0 derece Koç, bir tanesi birincil hareketin olduğu ekvator düzlemini, diğeri ise ikincil hareketin olduğu ekliptik düzlemini gösterir. Sonuç olarak, iki temel düzlemin kesişim noktasını göstermektedir. Koç burcu, bu özellikleri nedeniyle oldukça önemli bir referans noktasıdır.

Kaynak