Fraktal geometri, kendi kendini benzer desenlerin sonsuz tekrarlarından oluşan matematiksel şekillerin incelenmesiyle ilgilenen bir dal olarak bilinir. Fraktaller, kendini benzerliğin her ölçekte devam ettiği geometrik yapılar olarak tanımlanabilir. Bu ilginç matematiksel nesneler, doğadaki birçok fenomeni ve karmaşık sistemleri açıklamak için ...