Karanlık madde, evrende bulunan ve elektromanyetik olarak etkileşime girmeyen bir madde türüdür. Yani, ışığı yansıtmaz, emmez veya yaymaz. Dolayısıyla, geleneksel dedektörler veya teleskoplarla doğrudan gözlemlenemez. Ancak, karanlık maddenin varlığı, gözlemler ve hesaplamalar yoluyla dolaylı olarak tespit edilmektedir. Karanlık madde, evrendeki ...

Yaşadığımız evrende yüzlerce çeşit varlık ve bu varlıklara has özellikler bulunmaktadır. Öncelikle çevremizde gördüğümüz bütün her şeyi bir madde olarak adlandırabilmekteyiz. Bu maddeler sadece cansız yaratıklar değildir, insanlar da birer madde olarak sayılabilmektedir. Yeryüzü, tüm bu maddelerin bir araya getirilmesinden oluşan bir topluluk yığınıdır ...