Fraktal geometri, kendi kendini benzer desenlerin sonsuz tekrarlarından oluşan matematiksel şekillerin incelenmesiyle ilgilenen bir dal olarak bilinir. Fraktaller, kendini benzerliğin her ölçekte devam ettiği geometrik yapılar olarak tanımlanabilir. Bu ilginç matematiksel nesneler, doğadaki birçok fenomeni ve karmaşık sistemleri açıklamak için ...

18 Mayıs 1048’te İran’ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Eğitimini, Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede tamamladığı söylenmektedir. Matematik, astronomi ve edebiyat alanında büyük bir uzman olan Hayyam, fıkıh, ilahiyat, kıraat, tarih, fizik, mineral bilimi, coğrafya ve mekanik alanlarında da bilimsel eserler sunmuştur. Ayrıca Ömer Hayyam için tarihteki ilk bilinen ...

Sıfır sayısı nasıl ortaya çıktı ve geleceği onsuz tahmin etmek neden mümkün değil? Matematik, bilim ve mühendisliğin temelini oluşturan rakamdır sıfır. Bu güçlü sayı kadar tartışma konusu olan ve mutluluk veren başka bir sayı duymadım. Her şeyden önce bu sayı ...