Günümüzde sıkça duyduğumuz, ister istemez hayatımızın bir parçası haline gelen popüler kültür kısaca yaygın olan, halkın tercih ettiği şeyleri ifade etmektedir. Sanayi devrimiyle ortaya çıkan kitle üretimi ve kitle kültürü sonucunda popüler kültür meydana gelmiştir. Popüler kültür kitle iletişim araçlarıyla ...