Bir Kişilik, Bir Narsistlik

Yunan mitolojisinden günümüze kadar gelen narsist aslında mitolojik kahraman olan Narkisostan gelmektedir.

Kelime anlamı tam olarak “Abartılı bir biçimde kendini beğenme, diğer insanlardan kendini üstün görmekti.” Narsislik kişilik bozukluğuna hakim olan kişilerde ise kendilerini Nirvanada görürken başkalarını da çok alt seviyede görebilirler.

 

NARSİSLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

* Karşılarındaki insanları dinlemekten hoşlanmazlar
*İlgi odağı her zaman kendileri olsun isterler
*Kurallara uyumakta güçlük çekerler
*Üstünlük tavrını sergilediklerini kabul etmezler.
*Eleştiri kaldıramazlar
*Yeni fikirlere hem kapalıdırlar hem de sadece kendi görüşlerinin doğru olduğunu savunurlar
*Kolayca sinirlenebilirler üstelik bu durumdan dolayı diğer kişiyi suçlarlar.

 

PEKİ BİR TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Belli bir tedavisi yoktur. Fakat terapiler ile bu durumu en aza indirmek mümkündür. Bunu da kişinin zayıf duygularını geliştirerek ve gerçekçi bir beklentinin içine çekerek gerçekleştirmek mümkündür.

Narsistik kişilik bozukluğunu tedavi edecek hiçbir ilaç yoktur. Psikoterapistler de bu durumu, depresyon ve anksitiyeyi azaltmak için kişiye bazı ilaçlar önerebilirler.

 

NARSİSTİK’ İN İLK ORTAYA ÇIKIŞ NEDENİ NE ZAMANDIR?

0-6 Yaşın çok önemli olduğu bu dönemde, çocuklar aileleri ile iletişim kurarlar. Özellikle de çocuğun anneye duyduğu ilgi, kişilik gelişiminde yeterli oranda rol oynamaktadır.
Çocuklar, bu dönemde aileden gelen beklentileri karşılamak durumundadır ve aileler bu döngüde çocuklarını eşit seviyede tutup, onların her isteğini yerine getirebilmek için beklentileri teraziye benzetirler. Ne çok fazla ne çok azdır. Eşit olmaya bu dengedeyse Ailenin beklentisi de çocuğun yetilerinin çok üzerindedir. Çocuk da kendi potansiyelini ortaya koyamadığı gibi kendi kararlarını da alamaz hale gelir.

Çocukluktan başlayan bu döngü yaşamın geri kalan kısmında zincirleme şeklinde kendini takip eder.

KARAKTERLERİNDE YER EDİNEN DİKKAT ÇEKİÇİ ÖZELLİKLERİ

*İmajlarına fazlasıyla özen gösterirler

*Ayna hayranlığı çok fazladır

*Bencillik çok baskındır

*Vicdansızlık duygusu vardır

*Empati kurmakta zorlanırlar

*Hayranlık beklentisi vardır

*Köleleştirmeye giderler

*Kendilerinin özel olduğuna inanırlar

*Haklılık

*Yüzeysellik

*Manipülasyon

*Saygısızlık

*Patolojik seviyede yalancılık

*Sorumsuzluk duyguları vardır

*Sadakatsizlik

*Başkalarından yakınma

*Özür dilemez pişmanlık duygusu yoktur

*Maddiyatçılık

*Takım çalışmalarına yatkın değildir

*Ruh yoksunluğu

*Söz verir ama tutmaz

*Asalak yaşam biçimi

*İlişki kurmakta ustalardır fakat sürdürmezler

*Düşünmeden davranırlar

*Çözüm bulamazlar

*Sorgulamaz eleştiri yapmazlar

*Statü meraklısıdırlar

*Tutarsız davranışları vardır

*Küstahtırlar

*Utanma duyguları yoktur

*Sapkın cinsellik eğilimleri vardır

*Toplumsal kurallara uyumakta güçlük çekerler.