İslam dini, birçok ibadeti ve sosyal sorumlulukları içeren bir dindir. Bu sorumluluklardan biri de zekat verme yükümlülüğüdür. Zekat, Müslüman toplumunun dayanışma, yardımlaşma ve sosyal adalet prensiplerini hayata geçirmek amacıyla uygulanan bir sadakadır. İşte İslam’da zekatın ne olduğu, kimlere verildiği, kimin ...

İslam’ın temel unsurlarından biri sahabedir. Sahabe, İslam peygamberi Muhammed’in yaşadığı dönemde onunla birlikte olan ve onu gören, duyan ve ona inanan kişilere verilen isimdir. Sahabe, İslam’ın erken dönemlerinde peygamberin yakın çevresinde bulunan kişilerdir. Sahabeler, İslam’ın yayılmasına tanıklık etmiş, onun öğretilerini ...