Biyomimetik, doğadaki organizmaların yapı, işlev ve süreçlerinden ilham alarak tasarlanan teknolojilerin bir alanıdır. Bu yaklaşım, doğadaki mükemmel tasarımları ve çözümleri taklit etmeyi amaçlar. Aşağıda, biyomimetik kapsamında örnek teknolojilerden bazılarını bulabilirsiniz: Lotustan esinlenen kaplamalar: Lotus bitkisinin yaprakları, kendine özgü nano yapısı ...

Kriptozooloji, bilimsel olmayan bir alandır ve efsanevi yaratıkların, mitolojik varlıkların veya söylentilerin araştırılmasıyla ilgilenir. Kriptozooloji, genellikle gözlemlenmemiş veya bilimsel olarak kanıtlanmamış varlıkların varlığını kanıtlamaya çalışır. İşte kriptozoolojiyle ilgili bazı önemli noktalar: Kriptozooloji ve Geleneksel Bilim: Kriptozooloji, geleneksel bilim metodolojisi ve ...

Ekosistem kendisini topluluk düzeyinden ayıran, kendileri cansız olan fakat canlı toplulukların oluşumunu, yapısını ve karşılıklı etkileşimlerini etkileyen yangın, iklim ve besin döngüsü gibi faktörleri de içeren bir kavramdır. Bir tür içindeki çeşitlilik, genetik çeşitliliktir. Bu çeşitlilik tür, alt-tür, popülasyon, çeşitlilik, ...

Yerel Japon halkı tarafından daisugi (sürdürülebilir ormancılık) olarak isimlendirilen bu proje, yaklaşık olarak 800 yıldır devam eden, tamamen doğayla barışık bir proje. bu şekilde ağaç yetiştirip kereste üretmenin altında, ülkenin geniş bir ormanlık alanı olmaması (toprak bakımından 377.915 metrekare) yatıyor. ...