Nazizm Tam adı Nasyonal Sosyalizmdir. ‘’Etnik milliyetçilik ile sosyalizmi birleştiren, ırkçı, anti-kapitalist, anti-semitik ve anti-Marksist bir ideolojidir.’’ 1898 yılında Fransız teorisyen Maurice Barres tarafından ortaya atılan bir doktrin olsa da gelişimini Hitler döneminde Almanya’da yaşadı. Rusya’nın Marksist sosyalizmine karşı ortaya ...

2.Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kaplarında yaptığı insanlık dışı ve vahşice deneylerle bilinen Josef Mengele 1911 senesinde Karl Mengelenin en büyük oğlu olarak dünyaya geldi. Sert ve disiplinli bir babaya sahip olduğu için şefkat eksikliği hissederek ve babasından soğuk ve ...