Mikrobun Keşfi ve Akşemseddin

Louis Pasteur’den yaklaşık olarak 400 yıl önce, Türk tabibi ve mutasavvıfı olan Akşemseddin bazı hastalıkların sebebini belirtirken, mikrobu ilk defa keşfetmiş ve ona “tohum” adını vermiştir. Öyle ki L. Pasteur de, mikrop için ilk önce, Türkçemizde tohum manasına gelen Fransızca “Germe” kelimesini kullanmıştır. Bu da dikkate değer bir husustur.

Bakteriler

Akşemseddin ‘Maidetü’l- Hayat’ adlı eserinde mikroptan şu şekilde bahseder: ” Cümle hastalıkların çeşitli şekilleri itibariyle, bitki ve hayvanlarda olduğu gibi tohumları ve asılları vardır, ot tohumu ve kökü gibi…ve anadan babadan kalıtım (irs) ile geçen hastalıklardan bazıları, ki bunlar nıkris, cüzzam, gâhice gibi yedi yıl sonra yeniden zuhur eder. Yiyecek ve içeceklerden hâsıl olan hastalıkların tohumları tez bitip büyürler.

Akşemseddin bu sözleriyle sadece mikrobun varlığına işaret etmekle kalmamış, aynı zamanda yine ilk defa, Hieronymus Fracastor’ den yaklaşık 50-60 yıl önce bazı hastalıkların irsi ve bulaşıcı olduklarını ifade etmiştir.