İslam’ın temel unsurlarından biri sahabedir. Sahabe, İslam peygamberi Muhammed’in yaşadığı dönemde onunla birlikte olan ve onu gören, duyan ve ona inanan kişilere verilen isimdir. Sahabe, İslam’ın erken dönemlerinde peygamberin yakın çevresinde bulunan kişilerdir. Sahabeler, İslam’ın yayılmasına tanıklık etmiş, onun öğretilerini ...