Başarısız Olmaktan Neden Korkarız?

Altında yatan sebepleri keşfedin.
Altında yatan sebepleri keşfedin.

Tahmin ediyorum ki bu korkudan çoğumuz muzdaribiz. Hayatın her alanında başarısız olma korkusu ile karşılaşmışızdır ve durum hayatımızı oldukça
etkiler hatta durduracak seviyede meşgul eder. Peki insan başarısız olmaktan neden bu kadar korkar?
İster istemez toplum içindeki statümüzü başarı ve başarısızlıklarımız belirler. Toplumdaki diğer insanların bize bakış açısını hatta bizim
bile kendimize bakış açımızı şekillendirir. Her korkunun altında yattığı gibi başarısız olma korkusunun altında da ihtiyaç ve farklı bir içgüdü
yatar. Bu sebepten dolayı gerek başarısızlık korkusu olsun gerekse de herhangi başka bir korku olsun o korku ile var olabilmek için onun neden
var olduğunu temeline inmeyi ve altında ihtiyacı keşfetmemiz lazımdır.

Fark ettiniz mi ? Bu korkudan bahsederken onunla ”baş etmek ”deyimini kullanmadım. Çünkü herhangi bir durum ile baş etmemize gerek yoktur.
İster istemez korkular içinden çıkılamayacak durumda olabilirler. Bizim yapmamız gereken o korkunun hayatımızda bozduğu şeyleri düzeltmek.
Korkunun temelini keşfedip bazı şeylerden kendimizi soyutlamamak, korkuya yenilmemek ve onunla yaşamayı öğrenmek.

Okulda bir konuşma yapacağınızı bir düşünün; bazılarımız için ne kadar da ürkütücü bir durum değil mi ? Bu durum karşısında dizlerinizin bağı
çözülmüş gibi olur ve vazgeçmek bile isteyebilirsiniz. Ancak bu korku tecrübe edinme ile aşılabilir. Lakin kaygı devam edebilir çünkü tüm
sınıfın önünde yapacağınız bir konuşmanın olumlu ya da olumsuz bir dönütte olacağını bilir ve haliyle de kaygılanır devam eder.

Bunun en büyük nedeni toplum içinden dışlanma korkusu.. İnsanlar olarak toplum tarafından dışlanmak, yalnız bırakılmaktan korkan yaratıklarız.
Çünkü her türlü tehlikeyi barındıran dünyada yalnızlığa itilmek tehlikeli olabilir. Bazı ünlü konuşmacıların programlarını veya röportajlarını
dinlediğimde onların bile sahneye çıkmadan önce bir nebze dahi olsa kaygılandıklarını ifade ettiklerini duyabiliyorum.

Hatta ünlü bir konuşmacı röportajında; asıl bu kaygı durumunun olmamasın ürkütücü bir şey olduğunu söylemiştir. Çünkü yaptığınız bir işte kaygı yoksa o işi
çok fazla dikkate almıyorsunuz demektir. Buna rağmen hayatımın büyük çoğunluğu konuşma yaparak geçiyor demiştir. İşte benimde değinmeye çalıştığım
konu tam olarak bu korku olduğu halde onunla yaşamayı öğrenip hayatımıza devam etmek.

İnsanlardaki başkaları tarafından tenkit edilme hor görülme gibi kaygıların temelinde başarısız olma korkusu yatmaktadır. Her insan farklı
olduğu için insanda ortaya çıkış sebebi farklı olabilmektedir. Bu sebepten dolayı yukarıda da değindiğim gibi asıl yapmamız gereken korkunun
temeline inmek ve ona göre çözüm önerileri bulmaktır.

*Neden beni korkutuyor?
*Bu korku bir anımı hatırlatıyor mu ?
*Başarısızlık bana neyi hatırlatıyor?

Bu maddelerdeki soruları çoğaltarak da korkunun temelini bulabilirsiniz. Korkunuzdan kaçmadan onunla beraber yaşamayı öğrenin. Bu korkunuz size
zarar vermez. Aksine hayatınızda daha da başarılı olmanızı sağlayacak bir yardımcı rolündedir.