Ağız kokusu neden olur? Çoğu bireyin farkında dahi olmadığı ağız kokusu problemleri, bu bireylerin ne yazık ki etrafındaki kişiler tarafından hoş karşılanmamakta ve hafızalarda kötü bir izlenim bırakmaktadır. Ağız kokusuna sahip olan kişilere de bu durum saygı ve görgü çerçevesi içerisinde ...

İslam medeniyet tarihinde birçok şifahanede, musikiyle (su sesi, enstrüman vb. eşliğinde) tedavi yöntemi uygulanmıştır. Müziğin teskin edici özelliğinden yola çıkılarak aklî ve asabî hastalıkları iyileştirdiğine inanılmış; psişik (ruhsal) hastalıkların tedavisinde kullanılması İbn-i Sina (980-1037), Farabi (870-950) Zekeriya er Razi ( ...