Meme Kanseri ve Matektomi

MEME KANSERİ VE MASTEKTOMİ

Meme kanseri kadınlarda en yaygın görülen kanser tipleri arasında birinci sıradadır. Hayat boyu her 8 kadından biri meme kanserine yakalanma riski ile karşı karşıyadır. Meme kanseri meme dokusundaki hücrelerde gelişen kanserdir. Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. En sık görülen tipi meme kanallarından kaynaklanan “duktal” kanserdir. Süt üreten bezlerden köken alan “lobüler” kanserler en sık görülmektedir. Daha nadir görülen medüller, tübüler, müsinöz gibi tipleri de bulunmaktadır.

RİSK FAKTÖRLERİ

Obez veya aşırı kilolu olmak

Yeterli fiziksel aktivite yapmamak

Alkol kullanımı

İlk doğum yaşı 30 yaş ve yukarı olanlar veya hiç doğum yapmamış olanlar

Kadın, cinsiyet, ileri yaş

Meme kanseri öyküsünün bulunması

Göğüse radyoterapi almış olmak

Bazı iyi huylu meme hastalıkları

İleri yaş menopoz

BELİRTİLER

Memede ağrı, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Hastaların çok azında ağrı görülür. Memede çekinti, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar, meme ucunun hassaslaşması ve içe doğru dönmesi gibi belirtiler eşlik eder.