Bilişsel esneklik, zihinsel süreçlerin değişen durumlara uyum sağlama yeteneğidir. Bilişsel esnekliği geliştirmek için aşağıdaki stratejileri kullanabilirsiniz: Yeni Deneyimlere Açık Olun: Farklı deneyimlere ve perspektiflere açık olmak, zihinsel esnekliği artırır. Yeni hobiler edinmek, farklı kültürleri keşfetmek, farklı insanlarla etkileşimde bulunmak ve ...

Genelleme kelimesi birden fazla anlama gelen Türkçe kökenli bir sözcüktür. Bu kelimenin anlamı dört başlık altında incelenebilir. Felsefe, Psikoloji, Mantık ve Sosyoloji Alanına Göre Genelleme Terimi Benzer varlıkları ortak görülen özellikler ile düşünmektir. Örneğin; bir kuş ile diğer bir kuşu ...