Genelleme Nedir? Genelleme Çeşitleri Nelerdir?

Genelleme kelimesi birden fazla anlama gelen Türkçe kökenli bir sözcüktür. Bu kelimenin anlamı dört başlık altında incelenebilir.

Felsefe, Psikoloji, Mantık ve Sosyoloji Alanına Göre Genelleme Terimi

Benzer varlıkları ortak görülen özellikler ile düşünmektir. Örneğin; bir kuş ile diğer bir kuşu karşılaştırmadan hangi özelliklere sahip olduğu, mesela uçabildiği bilinir.

Aynı zamanda bu alanda şu anlama da gelir. Bir canlının şartlandırıldığı durumlara benzer tepki vermesine de genelleme denir. Bu tanım daha çok Psikoloji alanında geçerli olmakta.

Spor ve Beden Alanına Göre Genelleme Terimi

Bir eylemin neticesi olan yargı, genel kavram ya da bilim yasası anlamında bilinir.

Edebiyat Alanına Göre Genelleme Terimi

Tam olarak bir bağlantısı olmadan herhangi iki konuyla ilgili çeşitli olarak ortaya düşünceler koyma olayına Edebiyat alanında genelleme denir.

Sosyal Bilimler Alanına Göre Genelleme

Belirli bir sınıf ya da grubun kısıtlı bir parçasından edinilen yaşantılardan destek alınarak tamamı üzerinde öngörülen yargı.

Kavramlar ve olaylardan çok daha geniş alanlı bilgiler ele alınır. Kavram ve olaya bağlı kalmak koşulu ile daha geniş kapsamlı yorumlar ortaya çıkarabilme olayına denir.

Birbirleri ile bağlantılı olaylar arasında bir genellemeden söz edilebilir.

Örnek olarak;

Herkes tarafından denenmiş, bilinen ve görülen olaylardan olan bir gerçek; “sıvı maddeler konuldukları ya da bulundukları kapların şekline bürünür.”

Bu kavramdan yola çıkılarak şu sonuçlara ulaşılabilir.

Süt konulduğu kabın şeklini alır.

Kahve konulduğu kabın şeklini alır.

Aynı şekilde su da konulduğu kabın şeklini alır.

Genelleme sözcüğü Sosyal Bilimler alanında incelenecek olursa bu tür anlamlarda bilinir.

Başka bir anlamda incelenecek olursa Genelleme sözcüğü şu anlamlarda da bilinir.

1- Özel bir durumdan daha genel bir duruma geçiş anlamında bilinir.

2- Zihnin ayrım yapmaksızın her şeyi yani genel olanı düşünmesi eylemine de denir.

Genelleme sözcüğü kök bakımından genel sözcüğünden türetilmiştir. Genel sözcüğünün anlamı ise şöyle bilinir. Bir şeye ya da bir kimseye (canlı, cansız ayrımı yapmaksızın) ait olmayan herkesi ilgilendiren yani içine alan, umumi anlamında bilinir.

Kaynak